.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 200505 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych ul. Parkowa 30, 17-204 Dubicze Cerkiewne
Gmina Dubicze Cerkiewne Powiat hajnowski Województwo podlaskie
Okręg wyborczy nr 23 Okręgowa Komisja Wyborcza Białystok

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na kandydatów na senatorów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 951
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 719
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 358
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 361
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 358
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 358
8. Liczba głosów niewaznych 5
9. Liczba głosów ważnych 353
. .   . .
10. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:  
1BAGIŃSKI MieczysławKomitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego54
2CIMOSZEWICZ WłodzimierzKomitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu309
3CIRUK BarbaraKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP122
4DOBRZYŃSKI JanKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość15
5KUSAK Włodzimierz LeszekKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP33
6PASZKOWSKI Bohdan JózefKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość13
7POTERAJ JarosławKomitet Wyborczy Unia Polityki Realnej8
8SZADURSKI JózefKomitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej35
9SZAFRANIEC JanKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość9
10ŚWIĘCZKOWSKA HalinaKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP53
11ZALEWSKI LudwikKomitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin18

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SEJM Created by
 top