.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 7
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Elbląg ul. Obrońców Pokoju 44
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 907
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 688
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 382
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 306
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 382
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 382
8. Liczba głosów nieważnych 9
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 373

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława3
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz1
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 6

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir0
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena2
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa2
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł1
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 7

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 89
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn41
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna4
3WISZOWATY Bogdan3
4GAJEWSKA Karolina9
5BABALSKI Zbigniew1
6BRODNICKI Piotr8
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech3
9KLIMCZAK Feliks2
10POLAŃSKI Marek Józef1
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech2
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej3
16WALUK Michał8
  Razem 89

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 184
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof48
2NAGUSZEWSKI Tadeusz73
3KOPICZYŃSKA Alina19
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek2
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron3
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy10
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan3
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna10
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta6
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz8
  Razem 184

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 10
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław4
2ŻUCHOWSKI Piotr0
3ANDRZEJEWSKA Zofia0
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar2
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman1
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 10

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria0
2OŁDAKOWSKI Adam0
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 2

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 75
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław17
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef39
3MIERZEJEWSKA Hanna6
4JANCZUK Danuta Anna5
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej2
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 75

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca