.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 53
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa Nr 16, Elbląg ul. Sadowa 2
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1520
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1163
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 818
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 345
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 818
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 818
8. Liczba głosów nieważnych 6
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 812

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 2

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 28
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir4
2PAWELAK Kamil Piotr4
3TARNACKA Irena6
4KUJAWSKA Beata Maria2
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin2
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard1
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara1
10DURKA Teresa5
11MATYSZEWSKI Janusz1
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł2
  Razem 28

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 226
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn110
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna4
3WISZOWATY Bogdan4
4GAJEWSKA Karolina15
5BABALSKI Zbigniew10
6BRODNICKI Piotr18
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech4
9KLIMCZAK Feliks2
10POLAŃSKI Marek Józef9
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej2
13PAWLIK Jacek Roman2
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech4
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej5
16WALUK Michał34
  Razem 226

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 400
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof85
2NAGUSZEWSKI Tadeusz194
3KOPICZYŃSKA Alina23
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek5
5WILLENBERG Sławomir Jan4
6SYCZ Miron5
7DZIĄG Leszek Jan4
8ROMANOWSKI Jerzy10
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan3
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna9
12SOROKA Waldemar Józef13
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta9
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef7
16NOWACZYK Grzegorz27
  Razem 400

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 27
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław11
2ŻUCHOWSKI Piotr1
3ANDRZEJEWSKA Zofia1
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar7
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina1
13KIERSZ Zygmunt Emilian3
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 27

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 12
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria2
2OŁDAKOWSKI Adam0
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech4
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej4
  Razem 12

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 117
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław29
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef63
3MIERZEJEWSKA Hanna5
4JANCZUK Danuta Anna9
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa3
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian3
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 117

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca