.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 5
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Spółdzielczy Dom Kultury, Elbląg ul. Robotnicza 246
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2008
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1529
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1226
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 303
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1226
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1226
8. Liczba głosów nieważnych 77
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1149

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 9
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława0
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam2
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew2
8MALINA Grzegorz1
9GOGOLA Andrzej Alojzy1
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 9

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 20
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr12
3TARNACKA Irena3
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin2
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan1
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 20

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 283
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn162
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna25
3WISZOWATY Bogdan5
4GAJEWSKA Karolina24
5BABALSKI Zbigniew6
6BRODNICKI Piotr4
7ORWAT Zbigniew5
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech1
9KLIMCZAK Feliks4
10POLAŃSKI Marek Józef3
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman4
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech6
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej8
16WALUK Michał25
  Razem 283

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 529
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof183
2NAGUSZEWSKI Tadeusz223
3KOPICZYŃSKA Alina19
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek6
5WILLENBERG Sławomir Jan1
6SYCZ Miron6
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy8
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr4
11WIELGOSZ Izabella Anna16
12SOROKA Waldemar Józef8
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta12
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef3
16NOWACZYK Grzegorz37
  Razem 529

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 44
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław11
2ŻUCHOWSKI Piotr3
3ANDRZEJEWSKA Zofia2
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar17
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina1
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman5
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 44

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 16
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria4
2OŁDAKOWSKI Adam3
3KŁOSOWSKI Piotr1
4LITWIN Zbigniew2
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech6
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 16

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 248
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław48
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef156
3MIERZEJEWSKA Hanna22
4JANCZUK Danuta Anna6
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa3
8BOCIAN Dariusz4
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej2
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald3
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 248

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca