.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 46
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Elbląg ul. Czerniakowska 22
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1938
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1475
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 828
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 647
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 828
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 828
8. Liczba głosów nieważnych 20
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 808

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 17
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława9
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz2
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa4
  Razem 17

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 18
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir5
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena2
4KUJAWSKA Beata Maria2
5SILICKA Róża3
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin1
7NOCNY Piotr Benedykt1
8PERGOŁ Ryszard2
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 18

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 228
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn99
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna16
3WISZOWATY Bogdan3
4GAJEWSKA Karolina17
5BABALSKI Zbigniew6
6BRODNICKI Piotr12
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech5
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef3
11GOLDER Marian4
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman3
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech5
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej11
16WALUK Michał43
  Razem 228

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 364
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof120
2NAGUSZEWSKI Tadeusz139
3KOPICZYŃSKA Alina16
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek6
5WILLENBERG Sławomir Jan6
6SYCZ Miron3
7DZIĄG Leszek Jan4
8ROMANOWSKI Jerzy8
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan3
10CIEŚLIŃSKI Piotr2
11WIELGOSZ Izabella Anna23
12SOROKA Waldemar Józef13
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta5
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef6
16NOWACZYK Grzegorz9
  Razem 364

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 34
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław10
2ŻUCHOWSKI Piotr1
3ANDRZEJEWSKA Zofia6
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar10
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian2
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 34

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria2
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr1
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef2
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 7

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 140
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław31
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef88
3MIERZEJEWSKA Hanna6
4JANCZUK Danuta Anna2
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz2
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr2
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 140

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca