.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 40
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Elbląg ul. Romualda Traugutta 91
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1599
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1208
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 972
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 236
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 972
6. Liczba kart nieważnych 36
7. Liczba kart ważnych 936
8. Liczba głosów nieważnych 15
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 921

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 11
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława3
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon2
4DERWISZ Adam Mieczysław2
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz1
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 11

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena1
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan1
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 8

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 244
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn133
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna14
3WISZOWATY Bogdan5
4GAJEWSKA Karolina20
5BABALSKI Zbigniew3
6BRODNICKI Piotr9
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech6
9KLIMCZAK Feliks1
10POLAŃSKI Marek Józef8
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech5
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej5
16WALUK Michał32
  Razem 244

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 424
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof116
2NAGUSZEWSKI Tadeusz188
3KOPICZYŃSKA Alina16
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek2
5WILLENBERG Sławomir Jan6
6SYCZ Miron12
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy5
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr3
11WIELGOSZ Izabella Anna11
12SOROKA Waldemar Józef15
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta9
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef10
16NOWACZYK Grzegorz29
  Razem 424

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 44
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław12
2ŻUCHOWSKI Piotr1
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar16
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina1
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman3
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 44

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria1
2OŁDAKOWSKI Adam2
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 5

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 185
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław35
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef116
3MIERZEJEWSKA Hanna12
4JANCZUK Danuta Anna9
5NOSEWICZ Jan2
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz3
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej5
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 185

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca