.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 11
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół Nr 1, Elbląg ul. Janusza Korczaka 34
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1707
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1300
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 995
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 305
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 995
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 995
8. Liczba głosów nieważnych 18
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 977

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława3
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka3
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 8

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 13
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir4
2PAWELAK Kamil Piotr4
3TARNACKA Irena2
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz1
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł2
  Razem 13

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 320
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn147
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna26
3WISZOWATY Bogdan11
4GAJEWSKA Karolina35
5BABALSKI Zbigniew10
6BRODNICKI Piotr8
7ORWAT Zbigniew7
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech5
9KLIMCZAK Feliks5
10POLAŃSKI Marek Józef6
11GOLDER Marian4
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech9
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej8
16WALUK Michał37
  Razem 320

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 446
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof134
2NAGUSZEWSKI Tadeusz225
3KOPICZYŃSKA Alina0
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek0
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron8
7DZIĄG Leszek Jan3
8ROMANOWSKI Jerzy10
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr4
11WIELGOSZ Izabella Anna8
12SOROKA Waldemar Józef11
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta6
14PRZYBYLAK Piotr Wacław4
15KACZMAREK Henryk Józef5
16NOWACZYK Grzegorz28
  Razem 446

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 38
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław5
2ŻUCHOWSKI Piotr1
3ANDRZEJEWSKA Zofia4
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar16
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena2
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz2
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian3
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 38

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 11
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria4
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr1
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna2
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 11

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 141
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław38
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef78
3MIERZEJEWSKA Hanna15
4JANCZUK Danuta Anna3
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa3
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 141

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca