.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280705 Numer obwodu głosowania 2
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół w Prątnicy, 14-260 Lubawa Prątnica 9
Gmina Lubawa Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1343
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1008
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 620
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 388
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 620
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 620
8. Liczba głosów nieważnych 21
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 599

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława4
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka2
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 8

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża2
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz1
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria1
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan1
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 6

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 290
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn15
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna0
3WISZOWATY Bogdan3
4GAJEWSKA Karolina7
5BABALSKI Zbigniew10
6BRODNICKI Piotr1
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech1
9KLIMCZAK Feliks3
10POLAŃSKI Marek Józef2
11GOLDER Marian246
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech1
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał0
  Razem 290

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 94
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof26
2NAGUSZEWSKI Tadeusz2
3KOPICZYŃSKA Alina5
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek32
5WILLENBERG Sławomir Jan5
6SYCZ Miron6
7DZIĄG Leszek Jan6
8ROMANOWSKI Jerzy1
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan1
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna2
12SOROKA Waldemar Józef3
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta1
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz1
  Razem 94

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 126
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław28
2ŻUCHOWSKI Piotr78
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar3
5BRZEZIN Gustaw Marek2
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard6
11TOMASZEWSKI Kazimierz2
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław2
  Razem 126

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 35
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria9
2OŁDAKOWSKI Adam6
3KŁOSOWSKI Piotr4
4LITWIN Zbigniew2
5SADOWSKI Józef3
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan3
10JANKOWSKA Agnieszka Anna2
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena1
14SOKOŁOWSKI Andrzej3
  Razem 35

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 40
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław18
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef2
3MIERZEJEWSKA Hanna1
4JANCZUK Danuta Anna3
5NOSEWICZ Jan2
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa5
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław4
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald2
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 40

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca