.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280408 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Jelonkach, 14-411 Rychliki
Gmina Rychliki Powiat elbląski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 899
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 676
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 336
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 340
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 336
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 336
8. Liczba głosów nieważnych 11
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 325

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława0
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 1

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt1
8PERGOŁ Ryszard1
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa3
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 6

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 72
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn20
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna1
3WISZOWATY Bogdan3
4GAJEWSKA Karolina10
5BABALSKI Zbigniew3
6BRODNICKI Piotr9
7ORWAT Zbigniew5
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech6
9KLIMCZAK Feliks1
10POLAŃSKI Marek Józef0
11GOLDER Marian3
12DARSKI Lech Andrzej2
13PAWLIK Jacek Roman2
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech4
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej2
16WALUK Michał1
  Razem 72

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 120
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof24
2NAGUSZEWSKI Tadeusz18
3KOPICZYŃSKA Alina11
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek1
5WILLENBERG Sławomir Jan1
6SYCZ Miron16
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy21
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr2
11WIELGOSZ Izabella Anna4
12SOROKA Waldemar Józef6
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta5
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef7
16NOWACZYK Grzegorz2
  Razem 120

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 71
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław6
2ŻUCHOWSKI Piotr0
3ANDRZEJEWSKA Zofia1
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard3
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian3
14KOGUT Roman55
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 71

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 14
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria2
2OŁDAKOWSKI Adam3
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena1
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej3
  Razem 14

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 41
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław10
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef12
3MIERZEJEWSKA Hanna3
4JANCZUK Danuta Anna4
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan3
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald4
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 41

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca