.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280401 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół w Nowakowie, Nowakowo
Gmina Elbląg Powiat elbląski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1140
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 850
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 394
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 456
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 394
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 394
8. Liczba głosów nieważnych 8
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 386

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 12
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława0
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka3
3ZEMBRZUSKI Zenon4
4DERWISZ Adam Mieczysław1
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa2
  Razem 12

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir5
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin1
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 7

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 106
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn56
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna2
3WISZOWATY Bogdan4
4GAJEWSKA Karolina19
5BABALSKI Zbigniew2
6BRODNICKI Piotr7
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech2
9KLIMCZAK Feliks3
10POLAŃSKI Marek Józef5
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech2
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej2
16WALUK Michał2
  Razem 106

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 151
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof25
2NAGUSZEWSKI Tadeusz32
3KOPICZYŃSKA Alina5
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek0
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron1
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy2
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan1
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna2
12SOROKA Waldemar Józef2
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta4
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef4
16NOWACZYK Grzegorz72
  Razem 151

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 41
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław16
2ŻUCHOWSKI Piotr5
3ANDRZEJEWSKA Zofia1
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar8
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa2
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena4
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian3
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 41

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria5
2OŁDAKOWSKI Adam3
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef4
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 15

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 54
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław15
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef29
3MIERZEJEWSKA Hanna2
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan3
7GÓRNA Katarzyna Teresa0
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 54

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca