.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280104 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, ul.Ogrodowa 1
Gmina Bisztynek Powiat bartoszycki Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2085
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1580
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 856
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 724
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 855
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 855
8. Liczba głosów nieważnych 19
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 836

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 20
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława4
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka4
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew3
8MALINA Grzegorz1
9GOGOLA Andrzej Alojzy1
10FORYŚ Bartłomiej Marek3
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa2
  Razem 20

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 13
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr4
3TARNACKA Irena1
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt3
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz1
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 13

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 153
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn37
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna3
3WISZOWATY Bogdan11
4GAJEWSKA Karolina17
5BABALSKI Zbigniew23
6BRODNICKI Piotr9
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech11
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef3
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej5
13PAWLIK Jacek Roman21
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech8
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał2
  Razem 153

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 417
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof89
2NAGUSZEWSKI Tadeusz5
3KOPICZYŃSKA Alina20
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek27
5WILLENBERG Sławomir Jan4
6SYCZ Miron206
7DZIĄG Leszek Jan8
8ROMANOWSKI Jerzy21
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan5
10CIEŚLIŃSKI Piotr9
11WIELGOSZ Izabella Anna9
12SOROKA Waldemar Józef2
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta4
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef8
16NOWACZYK Grzegorz0
  Razem 417

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 55
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław17
2ŻUCHOWSKI Piotr9
3ANDRZEJEWSKA Zofia4
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar2
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa6
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard7
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian1
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław5
  Razem 55

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 25
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria7
2OŁDAKOWSKI Adam12
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 25

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 153
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław40
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef9
3MIERZEJEWSKA Hanna5
4JANCZUK Danuta Anna13
5NOSEWICZ Jan3
6POCHODAJ Bogdan3
7GÓRNA Katarzyna Teresa8
8BOCIAN Dariusz4
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech7
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald52
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław6
  Razem 153

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca