.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280103 Numer obwodu głosowania 4
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Dom Kultury w Wojciechach
Gmina Bartoszyce Powiat bartoszycki Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 764
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 582
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 286
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 296
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 286
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 286
8. Liczba głosów nieważnych 20
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 266

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław1
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 5

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir4
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena1
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 7

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 60
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn9
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna3
3WISZOWATY Bogdan4
4GAJEWSKA Karolina7
5BABALSKI Zbigniew1
6BRODNICKI Piotr5
7ORWAT Zbigniew3
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech2
9KLIMCZAK Feliks2
10POLAŃSKI Marek Józef0
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej9
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech12
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał1
  Razem 60

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 55
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof7
2NAGUSZEWSKI Tadeusz0
3KOPICZYŃSKA Alina1
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek2
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron33
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy1
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr3
11WIELGOSZ Izabella Anna2
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta0
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz3
  Razem 55

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 62
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław14
2ŻUCHOWSKI Piotr1
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard5
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman2
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław32
  Razem 62

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 54
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria1
2OŁDAKOWSKI Adam52
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 54

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 23
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław3
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef2
3MIERZEJEWSKA Hanna1
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech10
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald3
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 23

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca