.
.
 
. .
Voting Results
.
. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn / olsztyński, pow. / Barczewo, gm.
ARENT Iwona Ewa
List's Number: 6
Number on the list: 2
No. of valid votes: 6389
No. of votes per list: 1717
No. of votes per candidate: 54
% of votes per candidate: 0.85
0.85%
lack0.84%1.15%1.46%1.77%2.08%2.39%2.70%3.01%3.32%3.63%not
of data1.14%1.45%1.76%2.07%2.38%2.69%3.00%3.31%3.62%3.94%applicable

See also:
. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of entitled
to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per List per candidate
1Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36 (łącznik)1939107810771062030.28
2Lokal Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1 (sala konferencyjna)1345654654636020.31
3Lokal Przedszkola Miejskiego w Barczewie ul. Słowackiego 714768558558490121.41
4Lokal Domu Pomocy Społecznej w Barczewie - ul. Kraszewskiego 17146636361034.92
5Lokal Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie ul. Słowackiego 5796376376362000.00 
6Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie455187187179021.12
7Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7941464464443071.58
8Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewku720216216209041.91
9Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wipsowie735343343330051.52
10Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie738265265256031.17
11Lokal Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich398148148145021.38
12Lokal Filii Biblioteki w Jedzbarku551167167165000.00 
13Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie510187187179000.00 
14Lokal Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie391146146139032.16
15Lokal świetlicy w Wójtowie ul. Kwiatowa 19 (była kaplica)1092680679677071.03
16Lokal Szkoły Podstawowej w Barczewie ul. Wojska Polskiego 36425205205196000.00 
17Świetlica Zakładu Karnego w Barczewie ul. Klasztorna 7646516515501010.20
  Barczewo, gm. 13304 6550 6547 6389 1717 54 0.85


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top