.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Toruń / radziejowski, pow. / Radziejów, gm.
Radziejów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4497
Powierzchnia: 92.6 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3496
Liczba wydanych kart: 1275
Liczba wyjętych kart: 1275
Liczba ważnych kart: 1266
Liczba głosów ważnych: 1247
Liczba mandatów: 3
36.47%
brak36.10%37.57%39.04%40.51%41.98%43.45%44.92%46.39%47.86%49.33% 
danych37.56%39.03%40.50%41.97%43.44%44.91%46.38%47.85%49.32%50.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BARANOWSKI Krzysztof30124.14
2BIERNACKI Grzegorz1169.30
3GÓRSKI Dariusz Piotr806.42
4GRZĄDZIEL Krzysztof15512.43
5JANKIEWICZ Paweł Edward21116.92
6KOPACZEWSKI Jerzy Franciszek16313.07
7ŁYCZAK Józef Mikołaj30324.30
8PERSON Andrzej18915.16
9SIENKIEWICZ Krystyna Helena12910.34
10SOSNOWSKI Zygmunt35728.63
11URTNOWSKI Sławomir282.25
12WOJTCZAK Michał19115.32
13WYROWIŃSKI Jan16513.23
14ZAKRZEWSKA Joanna Jadwiga25020.05
15ZGÓRZYŃSKI Paweł26120.93
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Bieganowie58217317316929.73
2Świetlica w Czołowie44521521521048.31
3Szkoła Podstawowa w Płowcach90928928928531.79
4Świetlica w Broniewie70932131231245.28
5Remiza OSP w Starym Radziejowie61420720720233.71
6Świetlica w Zagorzycach23770706929.54
  Radziejów, gm. 3496 1275 1266 1247 36.47

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca