.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / pleszewski, pow. ...
pleszewski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 62673
Powierzchnia: 711.91 km2
Zaludnienie: 88 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 52
L. obw. z których
spłynęły dane:
52
L. upr. do głos.: 48679
L. wyd. kart: 22720
46.67%
brak36.80%38.02%39.24%40.46%41.68%42.90%44.12%45.34%46.56%47.78% 
danych38.01%39.23%40.45%41.67%42.89%44.11%45.33%46.55%47.77%49.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
302001Chocz, gm.366415941594152043.50
302002Czermin, gm.374717071707165245.56
302003Dobrzyca, gm.643529632963277146.05
302004Gizałki, gm.354613051305121136.80
302005Gołuchów, gm.755335323523337646.76
302006Pleszew, gm.2373411619116061123848.96
  pleszewski, pow. 48679 22720 22698 21768 46.67
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1453379217908768754.50
2Wieś3414614799147901408143.34
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001095746064606438342.04
2od 5 001 do 10 0001398864956486614746.43
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0002373411619116061123848.96
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca