.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia / człuchowski, pow. ...
człuchowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 57957
Powierzchnia: 1574.41 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 47
L. obw. z których
spłynęły dane:
47
L. upr. do głos.: 46133
L. wyd. kart: 21859
47.38%
brak39.25%40.85%42.45%44.05%45.65%47.25%48.85%50.45%52.05%53.65% 
danych40.84%42.44%44.04%45.64%47.24%48.84%50.44%52.04%53.64%55.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
220302Czarne, gm.884144764476429250.63
220303Człuchów, gm.759530723070296240.45
220301Człuchów, m.1193265926592639255.25
220304Debrzno, gm.717729642964283741.30
220305Koczała, gm.286013221322124246.22
220306Przechlewo, gm.479122802279218347.59
220307Rzeczenica, gm.293711531153109439.26
  człuchowski, pow. 46133 21859 21856 21002 47.38
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2220511989119891160953.99
2Wieś2392898709867939341.25
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000579724752475233642.69
2od 5 001 do 10 0002080997209719931246.71
3od 10 001 do 20 0001952796649662935449.49
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca