.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / augustowski, pow. ...
augustowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 60552
Powierzchnia: 1658.27 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 36
L. obw. z których
spłynęły dane:
36
L. upr. do głos.: 47089
L. wyd. kart: 21295
45.22%
brak34.70%36.42%38.14%39.86%41.58%43.30%45.02%46.74%48.46%50.18% 
danych36.41%38.13%39.85%41.57%43.29%45.01%46.73%48.45%50.17%51.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
200102Augustów, gm.523920572057201139.26
200101Augustów, m.2388112388123841221651.87
200103Bargłów Kościelny, gm.456415861585156334.75
200104Lipsk, gm.464516121612157634.70
200105Nowinka, gm.229610601060102846.17
200106Płaska, gm.209890389987743.04
200107Sztabin, gm.436616891689165738.69
  augustowski, pow. 47089 21295 21286 20928 45.22
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2595413238132341305151.01
2Wieś2113580578052787738.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000439419631959190544.67
2od 5 001 do 10 0001881469446943680736.91
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0002388112388123841221651.87
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca