.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / sanocki, pow. ...
sanocki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 96566
Powierzchnia: 1225.12 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 71
L. obw. z których
spłynęły dane:
71
L. upr. do głos.: 76510
L. wyd. kart: 34975
45.71%
brak32.45%34.37%36.29%38.21%40.13%42.05%43.97%45.89%47.81%49.73% 
danych34.36%36.28%38.20%40.12%42.04%43.96%45.88%47.80%49.72%51.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
181702Besko, gm.333312791279122938.37
181703Bukowsko, gm.402218381838178445.70
181704Komańcza, gm.475217781778171537.42
181705Sanok, gm.1319955365513539141.94
181701Sanok, m.3254216805167971649951.64
181706Tyrawa Wołoska, gm.147647947946332.45
181707Zagórz, gm.1007142304227413542.00
181708Zarszyn, gm.711530303030288842.59
  sanocki, pow. 76510 34975 34941 34104 45.71
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3657618588185781825250.82
2Wieś3993416387163631585241.04
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000480917581758169236.56
2od 5 001 do 10 0001588966466646638741.83
3od 10 001 do 20 0002327097669740952641.97
4od 20 001 do 50 0003254216805167971649951.64
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca