.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / rzeszowski, pow. ...
rzeszowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 169532
Powierzchnia: 1195.2 km2
Zaludnienie: 141 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 125
L. obw. z których
spłynęły dane:
125
L. upr. do głos.: 129789
L. wyd. kart: 70845
54.58%
brak39.74%41.65%43.56%45.47%47.38%49.29%51.20%53.11%55.02%56.93% 
danych41.64%43.55%45.46%47.37%49.28%51.19%53.10%55.01%56.92%58.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
181602Błażowa, gm.833742504248409450.98
181603Boguchwała, gm.1671298269825965958.80
181604Chmielnik, gm.487925572555249352.41
181605Dynów, gm.558322192218212939.75
181601Dynów, m.488124302430236749.78
181606Głogów Małopolski, gm.1402780428039788557.33
181607Hyżne, gm.522529302930287156.08
181608Kamień, gm.523925822579251249.28
181609Krasne, gm.754043734372425358.00
181610Lubenia, gm.510226182616251151.31
181611Sokołów Małopolski, gm.1259666606638649752.87
181612Świlcza, gm.1297872157213705455.59
181613Trzebownisko, gm.1430281918188802957.27
181614Tyczyn, gm.1238869526946681956.12
  rzeszowski, pow. 129789 70845 70797 69173 54.58
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1633090099000881455.17
2Wieś11345961836617976035954.50
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0003844919709197001913651.26
3od 10 001 do 20 0007462841310412724037855.35
4od 20 001 do 50 0001671298269825965958.80
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca