.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / niżański, pow. ...
niżański, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 68335
Powierzchnia: 785.58 km2
Zaludnienie: 86 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 62
L. obw. z których
spłynęły dane:
62
L. upr. do głos.: 52748
L. wyd. kart: 22989
43.58%
brak37.20%38.31%39.42%40.53%41.64%42.75%43.86%44.97%46.08%47.19% 
danych38.30%39.41%40.52%41.63%42.74%43.85%44.96%46.07%47.18%48.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
181201Harasiuki, gm.485020472047197242.21
181202Jarocin, gm.427415901590151337.20
181203Jeżowe, gm.736835543554344348.24
181204Krzeszów, gm.339513981397136041.18
181205Nisko, gm.1787081728170800145.73
181206Rudnik nad Sanem, gm.812434843484338042.89
181207Ulanów, gm.686727442744263339.96
  niżański, pow. 52748 22989 22986 22302 43.58
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1986591809179894446.21
2Wieś3288313809138071335841.99
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000339513981397136041.18
2od 5 001 do 10 0001599163816381611839.90
3od 10 001 do 20 0001549270387038682345.43
4od 20 001 do 50 0001787081728170800145.73
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca