.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / krapkowicki, pow. ...
krapkowicki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 66769
Powierzchnia: 442.35 km2
Zaludnienie: 150 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 51
L. obw. z których
spłynęły dane:
51
L. upr. do głos.: 54106
L. wyd. kart: 20860
38.55%
brak30.73%31.95%33.17%34.39%35.61%36.83%38.05%39.27%40.49%41.71% 
danych31.94%33.16%34.38%35.60%36.82%38.04%39.26%40.48%41.70%42.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
160501Gogolin, gm.1023435173516340434.37
160502Krapkowice, gm.1951983658364816742.86
160503Strzeleczki, gm.624420292029192632.50
160504Walce, gm.471814501448140130.73
160505Zdzieszowice, gm.1339154995496525641.06
  krapkowicki, pow. 54106 20860 20853 20154 38.55
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3010512969129651261043.08
2Wieś2400178917888754432.88
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001096234793477332731.74
3od 10 001 do 20 0002362590169012866038.16
4od 20 001 do 50 0001951983658364816742.86
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca