.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Łódź / brzeziński, pow. ...
brzeziński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 30661
Powierzchnia: 358.51 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 25
L. obw. z których
spłynęły dane:
25
L. upr. do głos.: 24844
L. wyd. kart: 12410
49.95%
brak45.54%46.21%46.88%47.55%48.22%48.89%49.56%50.23%50.90%51.57% 
danych46.20%46.87%47.54%48.21%48.88%49.55%50.22%50.89%51.56%52.24% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
102102Brzeziny, gm.417819031903186445.55
102101Brzeziny, m.1018153185310518652.23
102103Dmosin, gm.385418841884184148.88
102104Jeżów, gm.283114441444140651.01
102105Rogów, gm.380018611858180148.97
  brzeziński, pow. 24844 12410 12399 12098 49.95
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1018153185310518652.23
2Wieś1466370927089691248.37
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001048551895186504849.49
2od 5 001 do 10 000417819031903186445.55
3od 10 001 do 20 0001018153185310518652.23
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca