.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / zduńskowolski, pow. ...
zduńskowolski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 68275
Powierzchnia: 369.19 km2
Zaludnienie: 184 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 41
L. obw. z których
spłynęły dane:
41
L. upr. do głos.: 54292
L. wyd. kart: 28044
51.65%
brak40.56%42.09%43.62%45.15%46.68%48.21%49.74%51.27%52.80%54.33% 
danych42.08%43.61%45.14%46.67%48.20%49.73%51.26%52.79%54.32%55.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
101902Szadek, gm.585424592459237842.01
101903Zapolice, gm.375715241524149040.56
101904Zduńska Wola, gm.866139733972386045.87
101901Zduńska Wola, m.3602020088200781976455.77
  zduńskowolski, pow. 54292 28044 28033 27492 51.65
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3764420897208872055255.51
2Wieś1664871477146694042.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000375715241524149040.56
2od 5 001 do 10 000585424592459237842.01
3od 10 001 do 20 000866139733972386045.87
4od 20 001 do 50 0003602020088200781976455.77
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca