.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / łęczycki, pow. ...
łęczycki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 54380
Powierzchnia: 774 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 48
L. obw. z których
spłynęły dane:
48
L. upr. do głos.: 43993
L. wyd. kart: 18897
42.95%
brak34.08%35.92%37.76%39.60%41.44%43.28%45.12%46.96%48.80%50.64% 
danych35.91%37.75%39.59%41.43%43.27%45.11%46.95%48.79%50.63%52.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
100402Daszyna, gm.349411911191114034.09
100403Góra Świętej Małgorzaty, gm.364013901390135238.19
100404Grabów, gm.518219091909185836.84
100405Łęczyca, gm.760331683165304941.67
100401Łęczyca, m.1267666466646649452.43
100406Piątek, gm.523121902190216141.87
100407Świnice Warckie, gm.329913781376132941.77
100408Witonia, gm.28681025102598935.74
  łęczycki, pow. 43993 18897 18892 18372 42.95
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1267666466646649452.43
2Wieś3131712251122461187839.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001330149844982481037.47
2od 5 001 do 10 0001801672677264706840.34
3od 10 001 do 20 0001267666466646649452.43
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca