.
.
 
. .
Wyniki wyborów / Lista wybranych senatorów
.
. . Lista wybranych senatorów . .
. .
. . . . . . . . . . .
Okręg Nr na
liście
Nazwisko i imiona Komitet Liczba
głosów
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1 1 IDCZAK Witold Lech Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 107234 26.46
1 6 MISIAK Tomasz Wojciech Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 161392 39.82
1 8 SWAKOŃ Jacek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 134680 33.23
2 2 JURCEWICZ Stanisław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 106618 39.12
2 5 LUDWICZUK Roman Edward Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 93094 34.16
3 4 DUDA Jarosław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 238028 42.70
3 7 KIERES Leon Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 259453 46.54
3 9 SIDOROWICZ Władysław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 201555 36.16
4 5 PAWŁOWICZ Zbigniew Michał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 140606 33.36
4 7 RULEWSKI Jan Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 142054 33.71
5 8 PERSON Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 115650 29.36
5 12 WOJTCZAK Michał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 103087 26.17
5 13 WYROWIŃSKI Jan Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 112966 28.68
6 3 BENDER Ryszard Janusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 168651 33.64
6 4 CZELEJ Grzegorz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 173848 34.67
6 7 GOGACZ Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 148299 29.58
7 1 BERGIER Józef Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 77989 22.13
7 4 CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 100748 28.59
7 5 CICHOSZ Lucjan Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 89207 25.32
8 2 DAJCZAK Władysław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 90322 22.79
8 7 IWAN Stanisław Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 136153 34.35
8 11 WOŹNIAK Henryk Maciej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 140123 35.35
9 2 GRUBSKI Maciej Tomasz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 146688 34.72
9 4 KWIATKOWSKI Krzysztof Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 164151 38.85
10 4 DOBKOWSKI Wiesław Józef Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 76708 26.20
10 10 WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 81692 27.90
11 1 BŁASZCZYK Przemysław Jacek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 119872 31.28
11 7 OWCZAREK Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 108851 28.40
11 12 TRZCIŃSKI Marek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 100704 26.28
12 1 BISZTYGA Stanisław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 314314 37.88
12 2 CICHOŃ Zbigniew Jan Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 252708 30.46
12 4 KLIMOWICZ Paweł Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 276213 33.29
12 12 SEPIOŁ Janusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 301893 36.38
13 3 KOGUT Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 162139 54.15
13 5 SKORUPA Tadeusz Wojciech Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 107261 35.82
14 5 KLIMA Maciej Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 104393 36.83
14 8 WIATR Kazimierz Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 101918 35.96
15 1 FETLIŃSKA Janina Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 103365 33.58
15 6 SMULEWICZ Eryk Stanisław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 98971 32.15
16 3 KARCZEWSKI Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 105734 37.03
16 7 SKURKIEWICZ Wojciech Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 82746 28.98
17 4 GÓRSKI Henryk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 99902 27.13
17 10 KRASKA Waldemar Jerzy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 115949 31.48
17 11 MAJKOWSKI Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 98828 26.84
18 1 BORYS-DAMIĘCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 605972 52.95
18 8 PIESIEWICZ Krzysztof Marek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 547479 47.84
18 10 ROCKI Marek Dariusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 439128 38.37
18 11 ROMASZEWSKI Zbigniew Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 330396 28.87
19 1 ABGAROWICZ Łukasz Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 223704 48.56
19 2 ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 156498 33.97
20 7 KNOSALA Ryszard Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 148981 40.16
20 8 KRAJCZY Norbert Jan Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 74512 20.08
20 15 WACH Piotr Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 126302 34.04
21 4 MAZURKIEWICZ Andrzej Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 129957 39.21
21 6 PIOTROWICZ Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 110085 33.22
22 3 JAWORSKI Kazimierz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 188375 38.20
22 6 ORTYL Władysław Zenon Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 187210 37.96
22 7 PUPA Zdzisław Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 145405 29.48
23 2 CIMOSZEWICZ Włodzimierz Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu 175839 37.86
23 4 DOBRZYŃSKI Jan Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 148917 32.06
23 6 PASZKOWSKI Bohdan Józef Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 129371 27.86
24 1 BORUSEWICZ Bogdan Michał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 267066 56.41
24 3 GRZYB Andrzej Stefan Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 179414 37.90
24 8 RACHOŃ Janusz Włodzimierz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 175743 37.12
25 1 ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK Dorota Irvina Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 141701 27.98
25 6 KLEINA Kazimierz Mariusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 220390 43.51
25 9 WITTBRODT Edmund Kazimierz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 244214 48.21
26 4 KOWALSKI Sławomir Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 116866 33.72
26 5 MUCHACKI Rafał Klemens Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 118120 34.09
27 7 RYSZKA Czesław Wincenty Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 74991 29.25
27 8 SZEWIŃSKI Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 81777 31.90
28 4 MISIOŁEK Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 129826 39.26
28 5 PAŃCZYK - POZDZIEJ Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 147115 44.49
29 1 GRUSZKA Tadeusz Jerzy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 116032 38.21
29 4 MOTYCZKA Antoni Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 128754 42.40
30 1 BOCHENEK Krystyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 255792 54.58
30 5 KORFANTY Bronisław Jan Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 129984 27.73
30 8 PIECHNICZEK Antoni Krzysztof Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 207243 44.22
31 5 MERES Zbigniew Henryk Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 99411 30.44
31 8 SZALENIEC Zbigniew Marian Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 98733 30.24
32 1 BANAŚ Grzegorz Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 177432 36.64
32 4 MASSALSKI Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 134185 27.71
32 7 OKŁA Michał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 136787 28.25
33 3 GORCZYCA Stanisław Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 89766 38.68
33 7 SADOWSKI Sławomir Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 65061 28.03
34 1 GÓRECKI Ryszard Józef Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 148465 49.32
34 2 KONOPKA Marek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 93837 31.17
35 1 ADAMCZAK Małgorzata Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 138502 35.64
35 6 KALETA Piotr Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 88977 22.90
35 12 WITCZAK Mariusz Sebastian Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 123876 31.88
36 3 GRUSZCZYŃSKI Piotr Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 83019 27.73
36 6 NIEWIAROWSKI Ireneusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 77676 25.94
37 1 AUGUSTYN Mieczysław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 126654 42.15
37 3 GŁOWSKI Piotr Krzysztof Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 87996 29.28
38 3 ROTNICKA Jadwiga Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 261378 58.84
38 5 ZIÓŁKOWSKI Marek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 280859 63.22
39 7 SZTARK Grażyna Anna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 92881 37.31
39 8 ZIENTARSKI Piotr Benedykt Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 91083 36.59
40 6 OLECH Jan Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 162875 36.94
40 9 ZAREMBA Krzysztof Piotr Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 203922 46.25

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca