.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 18
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Przedszkole Niepubliczne "Bajka", Elbląg ul. Rypińska 3
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2014
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1539
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1118
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 421
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1117
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1117
8. Liczba głosów nieważnych 7
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1110

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława4
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław1
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 8

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 16
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr4
3TARNACKA Irena3
4KUJAWSKA Beata Maria2
5SILICKA Róża2
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard1
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara1
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz1
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 16

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 282
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn171
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan4
4GAJEWSKA Karolina22
5BABALSKI Zbigniew11
6BRODNICKI Piotr8
7ORWAT Zbigniew4
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech6
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef6
11GOLDER Marian3
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech6
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej6
16WALUK Michał28
  Razem 282

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 539
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof154
2NAGUSZEWSKI Tadeusz219
3KOPICZYŃSKA Alina34
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek6
5WILLENBERG Sławomir Jan5
6SYCZ Miron6
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy10
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr6
11WIELGOSZ Izabella Anna23
12SOROKA Waldemar Józef30
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta6
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef7
16NOWACZYK Grzegorz29
  Razem 539

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 51
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław12
2ŻUCHOWSKI Piotr3
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar14
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa3
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena5
10NAŁĘCZ Ryszard4
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman5
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 51

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 9
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria2
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr1
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 9

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 205
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław45
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef125
3MIERZEJEWSKA Hanna11
4JANCZUK Danuta Anna4
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa3
8BOCIAN Dariusz5
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech3
12GIERULSKI Janusz Andrzej2
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr2
15KOZŁOWSKI Marian4
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 205

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top