.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 13
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Przedszkole Nr 24, Elbląg ul. Jana Brzechwy 5
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2238
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1697
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1384
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 313
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1384
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1384
8. Liczba głosów nieważnych 25
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1359

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz2
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek1
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 6

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 14
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir4
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara2
10DURKA Teresa2
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan1
15SKONIECZNY Paweł3
  Razem 14

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 294
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn164
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna12
3WISZOWATY Bogdan8
4GAJEWSKA Karolina15
5BABALSKI Zbigniew12
6BRODNICKI Piotr12
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech3
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef5
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech5
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej10
16WALUK Michał46
  Razem 294

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 756
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof198
2NAGUSZEWSKI Tadeusz346
3KOPICZYŃSKA Alina31
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek3
5WILLENBERG Sławomir Jan1
6SYCZ Miron24
7DZIĄG Leszek Jan3
8ROMANOWSKI Jerzy15
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan8
10CIEŚLIŃSKI Piotr5
11WIELGOSZ Izabella Anna14
12SOROKA Waldemar Józef30
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta8
14PRZYBYLAK Piotr Wacław2
15KACZMAREK Henryk Józef6
16NOWACZYK Grzegorz62
  Razem 756

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 55
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław14
2ŻUCHOWSKI Piotr10
3ANDRZEJEWSKA Zofia2
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar17
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena2
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian3
14KOGUT Roman3
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 55

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria6
2OŁDAKOWSKI Adam0
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef2
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz2
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena1
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 15

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 219
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław78
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef108
3MIERZEJEWSKA Hanna14
4JANCZUK Danuta Anna3
5NOSEWICZ Jan4
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech2
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian3
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław2
  Razem 219

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top