.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 281204 Numer obwodu głosowania 5
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Kurzętniku ul.Grunwaldzka 37
Gmina Kurzętnik Powiat nowomiejski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1457
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1097
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 650
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 447
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 650
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 650
8. Liczba głosów nieważnych 17
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 633

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 10
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław1
5GOS Mirosław Adam2
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew3
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 10

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 3

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 161
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn34
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna2
3WISZOWATY Bogdan3
4GAJEWSKA Karolina12
5BABALSKI Zbigniew19
6BRODNICKI Piotr9
7ORWAT Zbigniew50
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech6
9KLIMCZAK Feliks11
10POLAŃSKI Marek Józef2
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman5
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech3
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał3
  Razem 161

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 168
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof36
2NAGUSZEWSKI Tadeusz5
3KOPICZYŃSKA Alina88
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek9
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron2
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy4
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan5
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna0
12SOROKA Waldemar Józef4
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta2
14PRZYBYLAK Piotr Wacław2
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz8
  Razem 168

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 211
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław7
2ŻUCHOWSKI Piotr2
3ANDRZEJEWSKA Zofia190
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar2
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa2
8TRĄPCZYŃSKI Roman6
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 211

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 33
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria26
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr3
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej2
  Razem 33

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 47
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław16
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef9
3MIERZEJEWSKA Hanna3
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan3
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa5
8BOCIAN Dariusz3
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech2
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław3
  Razem 47

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top