.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 281204 Numer obwodu głosowania 4
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Remiza OSP w Tereszewie, Tereszewo 40
Gmina Kurzętnik Powiat nowomiejski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1343
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1019
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 529
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 490
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 529
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 529
8. Liczba głosów nieważnych 27
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 502

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław3
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 6

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 11
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena1
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża2
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin1
7NOCNY Piotr Benedykt1
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara1
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan1
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 11

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 116
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn27
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna1
3WISZOWATY Bogdan2
4GAJEWSKA Karolina11
5BABALSKI Zbigniew13
6BRODNICKI Piotr13
7ORWAT Zbigniew8
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech3
9KLIMCZAK Feliks7
10POLAŃSKI Marek Józef1
11GOLDER Marian3
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman9
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech14
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał3
  Razem 116

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 100
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof19
2NAGUSZEWSKI Tadeusz0
3KOPICZYŃSKA Alina55
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek6
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron3
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy5
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan1
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna2
12SOROKA Waldemar Józef2
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta4
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef1
16NOWACZYK Grzegorz1
  Razem 100

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 178
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław4
2ŻUCHOWSKI Piotr7
3ANDRZEJEWSKA Zofia156
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman6
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 178

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 44
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria33
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr3
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan1
10JANKOWSKA Agnieszka Anna2
11URBAN Anna Marlena1
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena1
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 44

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 47
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław20
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef5
3MIERZEJEWSKA Hanna7
4JANCZUK Danuta Anna4
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa0
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian7
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 47

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top