.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 281204 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, Brzozie Lubawskie 43a
Gmina Kurzętnik Powiat nowomiejski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1135
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 856
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 512
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 344
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 512
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 512
8. Liczba głosów nieważnych 23
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 489

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław2
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 6

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 17
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr5
3TARNACKA Irena2
4KUJAWSKA Beata Maria4
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt1
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł1
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł2
  Razem 17

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 129
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn31
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna3
3WISZOWATY Bogdan1
4GAJEWSKA Karolina13
5BABALSKI Zbigniew16
6BRODNICKI Piotr10
7ORWAT Zbigniew18
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech6
9KLIMCZAK Feliks14
10POLAŃSKI Marek Józef6
11GOLDER Marian2
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech2
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej2
16WALUK Michał3
  Razem 129

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 70
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof23
2NAGUSZEWSKI Tadeusz1
3KOPICZYŃSKA Alina27
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek3
5WILLENBERG Sławomir Jan2
6SYCZ Miron0
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy1
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna2
12SOROKA Waldemar Józef1
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta1
14PRZYBYLAK Piotr Wacław3
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz3
  Razem 70

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 214
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław8
2ŻUCHOWSKI Piotr19
3ANDRZEJEWSKA Zofia166
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar2
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa2
8TRĄPCZYŃSKI Roman10
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 214

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 18
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria15
2OŁDAKOWSKI Adam0
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 18

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 35
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław9
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef5
3MIERZEJEWSKA Hanna6
4JANCZUK Danuta Anna1
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa7
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław3
  Razem 35

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top