.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 281203 Numer obwodu głosowania 4
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Mrocznie, 13-308 Mroczno
Gmina Grodziczno Powiat nowomiejski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1695
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1283
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 701
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 582
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 701
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 701
8. Liczba głosów nieważnych 38
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 663

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka3
3ZEMBRZUSKI Zenon2
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 7

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 13
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena2
4KUJAWSKA Beata Maria2
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin1
7NOCNY Piotr Benedykt1
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara2
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł2
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 13

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 294
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn64
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan4
4GAJEWSKA Karolina33
5BABALSKI Zbigniew14
6BRODNICKI Piotr6
7ORWAT Zbigniew6
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech6
9KLIMCZAK Feliks122
10POLAŃSKI Marek Józef18
11GOLDER Marian11
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman2
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech1
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał0
  Razem 294

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 95
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof17
2NAGUSZEWSKI Tadeusz0
3KOPICZYŃSKA Alina58
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek4
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron2
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy4
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr2
11WIELGOSZ Izabella Anna0
12SOROKA Waldemar Józef1
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta1
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz1
  Razem 95

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 161
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław17
2ŻUCHOWSKI Piotr15
3ANDRZEJEWSKA Zofia82
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar4
5BRZEZIN Gustaw Marek2
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa4
8TRĄPCZYŃSKI Roman30
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz3
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 161

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 70
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria50
2OŁDAKOWSKI Adam7
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech2
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz2
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna2
11URBAN Anna Marlena1
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej2
  Razem 70

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 23
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław6
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef2
3MIERZEJEWSKA Hanna3
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa3
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław4
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 23

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top