.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 281203 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Grodzicznie, 13-324 Grodziczno
Gmina Grodziczno Powiat nowomiejski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2027
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1525
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 870
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 655
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 870
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 870
8. Liczba głosów nieważnych 29
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 841

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława3
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka3
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew3
8MALINA Grzegorz2
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek2
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 15

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 17
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir8
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara3
10DURKA Teresa2
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł1
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 17

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 340
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn42
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan1
4GAJEWSKA Karolina13
5BABALSKI Zbigniew30
6BRODNICKI Piotr2
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech6
9KLIMCZAK Feliks206
10POLAŃSKI Marek Józef17
11GOLDER Marian9
12DARSKI Lech Andrzej2
13PAWLIK Jacek Roman3
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech0
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał1
  Razem 340

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 171
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof36
2NAGUSZEWSKI Tadeusz2
3KOPICZYŃSKA Alina74
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek18
5WILLENBERG Sławomir Jan6
6SYCZ Miron2
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy5
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr3
11WIELGOSZ Izabella Anna7
12SOROKA Waldemar Józef3
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta3
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef3
16NOWACZYK Grzegorz5
  Razem 171

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 171
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław33
2ŻUCHOWSKI Piotr51
3ANDRZEJEWSKA Zofia59
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar3
5BRZEZIN Gustaw Marek2
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa4
8TRĄPCZYŃSKI Roman13
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz2
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon2
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 171

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 58
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria44
2OŁDAKOWSKI Adam4
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef2
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz2
9OPAŁKA Paweł Szczepan2
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej2
  Razem 58

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 69
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław20
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef4
3MIERZEJEWSKA Hanna13
4JANCZUK Danuta Anna8
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa6
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław4
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald3
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław6
  Razem 69

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top