.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 281202 Numer obwodu głosowania 7
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie , 13-340 Biskupiec
Gmina Biskupiec Powiat nowomiejski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 681
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 511
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 310
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 201
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 310
6. Liczba kart nieważnych 11
7. Liczba kart ważnych 299
8. Liczba głosów nieważnych 1
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 298

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 4
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka3
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 4

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir0
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria1
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 1

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 36
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn9
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna1
3WISZOWATY Bogdan0
4GAJEWSKA Karolina7
5BABALSKI Zbigniew2
6BRODNICKI Piotr3
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech1
9KLIMCZAK Feliks3
10POLAŃSKI Marek Józef4
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman2
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech0
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał1
  Razem 36

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 58
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof13
2NAGUSZEWSKI Tadeusz0
3KOPICZYŃSKA Alina14
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek18
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron1
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy4
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna2
12SOROKA Waldemar Józef1
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta1
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz0
  Razem 58

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 163
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław3
2ŻUCHOWSKI Piotr5
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman1
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz146
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian1
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon3
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 163

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 19
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria11
2OŁDAKOWSKI Adam2
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef2
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 19

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 17
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław7
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef1
3MIERZEJEWSKA Hanna4
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa3
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 17

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top