.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 281202 Numer obwodu głosowania 4
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Łąkorzu , 13-334 Łąkorz
Gmina Biskupiec Powiat nowomiejski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 829
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 634
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 380
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 254
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 380
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 380
8. Liczba głosów nieważnych 17
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 363

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka3
3ZEMBRZUSKI Zenon2
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 8

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena2
4KUJAWSKA Beata Maria2
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł2
  Razem 8

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 65
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn21
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna3
3WISZOWATY Bogdan1
4GAJEWSKA Karolina9
5BABALSKI Zbigniew4
6BRODNICKI Piotr8
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech2
9KLIMCZAK Feliks3
10POLAŃSKI Marek Józef3
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman8
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech2
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał0
  Razem 65

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 82
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof39
2NAGUSZEWSKI Tadeusz3
3KOPICZYŃSKA Alina22
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek7
5WILLENBERG Sławomir Jan1
6SYCZ Miron1
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy0
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan1
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna1
12SOROKA Waldemar Józef1
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta0
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz2
  Razem 82

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 158
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław21
2ŻUCHOWSKI Piotr1
3ANDRZEJEWSKA Zofia7
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman9
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz117
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 158

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 18
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria13
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena1
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena1
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 18

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 24
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław8
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef2
3MIERZEJEWSKA Hanna4
4JANCZUK Danuta Anna1
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz5
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 24

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top