.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 281202 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu, 13-340 Biskupiec
Gmina Biskupiec Powiat nowomiejski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2072
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1558
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 924
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 634
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 923
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 923
8. Liczba głosów nieważnych 41
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 882

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 16
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława7
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon2
4DERWISZ Adam Mieczysław2
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz2
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa2
  Razem 16

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 9
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir3
2PAWELAK Kamil Piotr3
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan1
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 9

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 151
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn63
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan0
4GAJEWSKA Karolina25
5BABALSKI Zbigniew7
6BRODNICKI Piotr6
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech6
9KLIMCZAK Feliks8
10POLAŃSKI Marek Józef8
11GOLDER Marian2
12DARSKI Lech Andrzej2
13PAWLIK Jacek Roman10
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech5
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał2
  Razem 151

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 259
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof121
2NAGUSZEWSKI Tadeusz7
3KOPICZYŃSKA Alina46
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek31
5WILLENBERG Sławomir Jan7
6SYCZ Miron8
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy6
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan4
10CIEŚLIŃSKI Piotr3
11WIELGOSZ Izabella Anna2
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta12
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef7
16NOWACZYK Grzegorz3
  Razem 259

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 320
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław12
2ŻUCHOWSKI Piotr6
3ANDRZEJEWSKA Zofia7
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek2
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa3
8TRĄPCZYŃSKI Roman2
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz282
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 320

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 47
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria32
2OŁDAKOWSKI Adam4
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef3
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan1
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena2
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 47

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 80
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław38
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef10
3MIERZEJEWSKA Hanna3
4JANCZUK Danuta Anna6
5NOSEWICZ Jan2
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa5
8BOCIAN Dariusz6
9PSZENNY Adam Wiesław2
10SMOŁOŃSKI Zygmunt3
11ZABŁOCKI Wojciech2
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław2
  Razem 80

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top