.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 281201 Numer obwodu głosowania 6
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół ul. 3 Maja 25, Nowe Miasto Lubawskie
Gmina Nowe Miasto Lubawskie Powiat nowomiejski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1593
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1208
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 794
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 414
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 794
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 794
8. Liczba głosów nieważnych 40
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 754

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 13
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława3
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka2
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam3
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa4
  Razem 13

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 12
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir3
2PAWELAK Kamil Piotr3
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard1
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara1
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan1
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 12

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 200
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn66
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna11
3WISZOWATY Bogdan0
4GAJEWSKA Karolina21
5BABALSKI Zbigniew10
6BRODNICKI Piotr4
7ORWAT Zbigniew10
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech2
9KLIMCZAK Feliks52
10POLAŃSKI Marek Józef6
11GOLDER Marian7
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech7
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał2
  Razem 200

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 294
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof44
2NAGUSZEWSKI Tadeusz5
3KOPICZYŃSKA Alina169
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek27
5WILLENBERG Sławomir Jan5
6SYCZ Miron7
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy9
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan4
10CIEŚLIŃSKI Piotr2
11WIELGOSZ Izabella Anna4
12SOROKA Waldemar Józef4
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta5
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef1
16NOWACZYK Grzegorz6
  Razem 294

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 114
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław2
2ŻUCHOWSKI Piotr3
3ANDRZEJEWSKA Zofia74
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman32
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 114

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 41
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria31
2OŁDAKOWSKI Adam2
3KŁOSOWSKI Piotr4
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena2
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 41

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 80
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław28
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef14
3MIERZEJEWSKA Hanna13
4JANCZUK Danuta Anna4
5NOSEWICZ Jan2
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz4
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald5
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław4
  Razem 80

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top