.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280706 Numer obwodu głosowania 6
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Świetlica w Bałoszycach
Gmina Susz Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 798
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 605
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 224
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 381
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 224
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 224
8. Liczba głosów nieważnych 7
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 217

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław1
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz2
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 5

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena2
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz1
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria1
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł2
  Razem 8

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 34
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn3
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna4
3WISZOWATY Bogdan1
4GAJEWSKA Karolina10
5BABALSKI Zbigniew2
6BRODNICKI Piotr5
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech4
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef1
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech1
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał2
  Razem 34

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 84
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof10
2NAGUSZEWSKI Tadeusz1
3KOPICZYŃSKA Alina2
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek22
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron0
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy1
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan43
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna1
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta4
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz0
  Razem 84

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 28
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław8
2ŻUCHOWSKI Piotr8
3ANDRZEJEWSKA Zofia1
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon9
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 28

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 24
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria8
2OŁDAKOWSKI Adam3
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew4
5SADOWSKI Józef2
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena1
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 24

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 34
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław9
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef12
3MIERZEJEWSKA Hanna2
4JANCZUK Danuta Anna2
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa3
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław3
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald2
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 34

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top