.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280706 Numer obwodu głosowania 4
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Świetlica w Suszu, ul. Koszarowa 15A
Gmina Susz Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1153
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 868
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 399
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 469
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 399
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 399
8. Liczba głosów nieważnych 12
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 387

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława3
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 6

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena1
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara1
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 5

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 116
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn24
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna9
3WISZOWATY Bogdan2
4GAJEWSKA Karolina17
5BABALSKI Zbigniew18
6BRODNICKI Piotr11
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech4
9KLIMCZAK Feliks2
10POLAŃSKI Marek Józef13
11GOLDER Marian3
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman2
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech5
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej2
16WALUK Michał1
  Razem 116

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 166
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof20
2NAGUSZEWSKI Tadeusz0
3KOPICZYŃSKA Alina4
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek25
5WILLENBERG Sławomir Jan1
6SYCZ Miron2
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy3
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan93
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna1
12SOROKA Waldemar Józef1
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta4
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef6
16NOWACZYK Grzegorz4
  Razem 166

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 38
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław14
2ŻUCHOWSKI Piotr9
3ANDRZEJEWSKA Zofia5
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon6
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 38

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria7
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 8

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 48
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław13
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef13
3MIERZEJEWSKA Hanna3
4JANCZUK Danuta Anna3
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan2
7GÓRNA Katarzyna Teresa4
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław4
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 48

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top