.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280705 Numer obwodu głosowania 6
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Rożentalu, 14-229 Rożental Rożental 140a
Gmina Lubawa Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1062
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 799
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 495
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 304
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 494
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 494
8. Liczba głosów nieważnych 16
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 478

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława0
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław1
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 3

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 9
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir5
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt2
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł1
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 9

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 142
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn25
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna2
3WISZOWATY Bogdan0
4GAJEWSKA Karolina5
5BABALSKI Zbigniew27
6BRODNICKI Piotr4
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech3
9KLIMCZAK Feliks3
10POLAŃSKI Marek Józef5
11GOLDER Marian60
12DARSKI Lech Andrzej2
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech3
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał1
  Razem 142

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 114
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof37
2NAGUSZEWSKI Tadeusz3
3KOPICZYŃSKA Alina5
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek43
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron3
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy1
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan1
10CIEŚLIŃSKI Piotr3
11WIELGOSZ Izabella Anna7
12SOROKA Waldemar Józef2
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta4
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef1
16NOWACZYK Grzegorz2
  Razem 114

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 119
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław31
2ŻUCHOWSKI Piotr79
3ANDRZEJEWSKA Zofia4
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian1
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 119

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 34
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria9
2OŁDAKOWSKI Adam2
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef4
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz3
8SAŁATA Tomasz4
9OPAŁKA Paweł Szczepan1
10JANKOWSKA Agnieszka Anna2
11URBAN Anna Marlena3
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena1
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 34

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 57
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław23
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef5
3MIERZEJEWSKA Hanna4
4JANCZUK Danuta Anna6
5NOSEWICZ Jan7
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław2
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech2
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald4
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 57

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top