.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280705 Numer obwodu głosowania 4
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Złotowie, 14-260 Lubawa Złotowo 66
Gmina Lubawa Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 557
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 420
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 270
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 150
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 270
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 270
8. Liczba głosów nieważnych 12
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 258

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 4
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek1
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 4

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt1
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 5

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 85
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn6
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna0
3WISZOWATY Bogdan4
4GAJEWSKA Karolina5
5BABALSKI Zbigniew8
6BRODNICKI Piotr4
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech2
9KLIMCZAK Feliks1
10POLAŃSKI Marek Józef7
11GOLDER Marian43
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman4
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech0
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał0
  Razem 85

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 32
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof6
2NAGUSZEWSKI Tadeusz1
3KOPICZYŃSKA Alina4
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek16
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron0
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy1
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna0
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta2
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz2
  Razem 32

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 105
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław35
2ŻUCHOWSKI Piotr46
3ANDRZEJEWSKA Zofia5
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek8
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman2
9JANIK Bożena3
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz2
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 105

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 9
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria3
2OŁDAKOWSKI Adam0
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew3
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 9

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 18
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław6
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef4
3MIERZEJEWSKA Hanna3
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław2
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 18

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top