.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280705 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Sala Obrad Urzędu Gminy w Fijewie, 14-260 Lubawa Fijewo 73
Gmina Lubawa Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1144
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 848
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 548
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 300
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 548
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 548
8. Liczba głosów nieważnych 6
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 542

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz3
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 7

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 11
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir5
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria2
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 11

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 198
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn23
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan0
4GAJEWSKA Karolina6
5BABALSKI Zbigniew44
6BRODNICKI Piotr8
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech3
9KLIMCZAK Feliks7
10POLAŃSKI Marek Józef6
11GOLDER Marian91
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech3
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał0
  Razem 198

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 121
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof34
2NAGUSZEWSKI Tadeusz3
3KOPICZYŃSKA Alina19
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek37
5WILLENBERG Sławomir Jan2
6SYCZ Miron3
7DZIĄG Leszek Jan3
8ROMANOWSKI Jerzy5
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna2
12SOROKA Waldemar Józef2
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta5
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz3
  Razem 121

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 129
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław27
2ŻUCHOWSKI Piotr80
3ANDRZEJEWSKA Zofia8
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek2
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa3
8TRĄPCZYŃSKI Roman2
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian1
14KOGUT Roman2
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 129

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 20
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria9
2OŁDAKOWSKI Adam0
3KŁOSOWSKI Piotr3
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan3
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena1
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 20

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 56
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław16
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef5
3MIERZEJEWSKA Hanna9
4JANCZUK Danuta Anna4
5NOSEWICZ Jan6
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa3
8BOCIAN Dariusz2
9PSZENNY Adam Wiesław3
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech4
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 56

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top