.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280702 Numer obwodu głosowania 4
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Gimnazjum w Lubawie ul.Św.Barbary 45
Gmina Lubawa Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1948
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1472
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 990
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 482
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 990
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 990
8. Liczba głosów nieważnych 22
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 968

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 16
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława0
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka3
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław2
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz4
9GOGOLA Andrzej Alojzy1
10FORYŚ Bartłomiej Marek2
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 16

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 9
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr3
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard1
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa3
11MATYSZEWSKI Janusz1
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 9

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 270
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn38
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan3
4GAJEWSKA Karolina22
5BABALSKI Zbigniew57
6BRODNICKI Piotr9
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech7
9KLIMCZAK Feliks6
10POLAŃSKI Marek Józef33
11GOLDER Marian79
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman4
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech2
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej2
16WALUK Michał1
  Razem 270

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 417
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof125
2NAGUSZEWSKI Tadeusz9
3KOPICZYŃSKA Alina26
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek174
5WILLENBERG Sławomir Jan6
6SYCZ Miron3
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy8
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan3
10CIEŚLIŃSKI Piotr4
11WIELGOSZ Izabella Anna14
12SOROKA Waldemar Józef5
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta23
14PRZYBYLAK Piotr Wacław4
15KACZMAREK Henryk Józef6
16NOWACZYK Grzegorz5
  Razem 417

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 109
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław22
2ŻUCHOWSKI Piotr66
3ANDRZEJEWSKA Zofia5
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena8
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman2
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 109

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 25
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria8
2OŁDAKOWSKI Adam4
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech2
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz3
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan3
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena2
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 25

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 122
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław46
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef8
3MIERZEJEWSKA Hanna10
4JANCZUK Danuta Anna6
5NOSEWICZ Jan17
6POCHODAJ Bogdan2
7GÓRNA Katarzyna Teresa3
8BOCIAN Dariusz2
9PSZENNY Adam Wiesław3
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald12
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr2
15KOZŁOWSKI Marian6
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław5
  Razem 122

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top