.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280701 Numer obwodu głosowania 9
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Gimnazjum Samorządowe Nr 2 w Iławie, ul. Wiejska 11
Gmina Iława Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2114
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1599
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1148
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 451
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1139
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1139
8. Liczba głosów nieważnych 20
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1119

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka2
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy1
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa2
  Razem 7

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir4
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard1
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł1
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan1
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 8

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 271
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn35
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna13
3WISZOWATY Bogdan2
4GAJEWSKA Karolina16
5BABALSKI Zbigniew17
6BRODNICKI Piotr2
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech4
9KLIMCZAK Feliks1
10POLAŃSKI Marek Józef160
11GOLDER Marian7
12DARSKI Lech Andrzej3
13PAWLIK Jacek Roman3
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech2
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał4
  Razem 271

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 536
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof84
2NAGUSZEWSKI Tadeusz4
3KOPICZYŃSKA Alina11
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek393
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron7
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy9
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan5
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna7
12SOROKA Waldemar Józef2
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta3
14PRZYBYLAK Piotr Wacław4
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz4
  Razem 536

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 117
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław9
2ŻUCHOWSKI Piotr81
3ANDRZEJEWSKA Zofia8
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar2
5BRZEZIN Gustaw Marek3
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa3
8TRĄPCZYŃSKI Roman1
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz3
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman3
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław3
  Razem 117

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 14
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria6
2OŁDAKOWSKI Adam3
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan3
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander1
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 14

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 166
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław53
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef44
3MIERZEJEWSKA Hanna10
4JANCZUK Danuta Anna14
5NOSEWICZ Jan12
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa6
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław5
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech8
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald5
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław4
  Razem 166

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top