.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280701 Numer obwodu głosowania 7
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Iławie, ul. Wyszyńskiego 37
Gmina Iława Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2066
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1558
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1022
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 536
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1022
6. Liczba kart nieważnych 1
7. Liczba kart ważnych 1021
8. Liczba głosów nieważnych 19
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1002

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława3
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 8

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria2
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin1
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan1
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 7

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 249
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn38
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan3
4GAJEWSKA Karolina21
5BABALSKI Zbigniew22
6BRODNICKI Piotr6
7ORWAT Zbigniew5
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech2
9KLIMCZAK Feliks5
10POLAŃSKI Marek Józef135
11GOLDER Marian2
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman3
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech0
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał1
  Razem 249

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 515
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof96
2NAGUSZEWSKI Tadeusz4
3KOPICZYŃSKA Alina11
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek363
5WILLENBERG Sławomir Jan2
6SYCZ Miron9
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy4
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan4
10CIEŚLIŃSKI Piotr2
11WIELGOSZ Izabella Anna7
12SOROKA Waldemar Józef3
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta5
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz1
  Razem 515

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 99
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław13
2ŻUCHOWSKI Piotr69
3ANDRZEJEWSKA Zofia4
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman1
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz10
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 99

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria6
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan3
10JANKOWSKA Agnieszka Anna3
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 15

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 109
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław41
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef27
3MIERZEJEWSKA Hanna11
4JANCZUK Danuta Anna6
5NOSEWICZ Jan3
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa6
8BOCIAN Dariusz2
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech4
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald4
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 109

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top