.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280701 Numer obwodu głosowania 6
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Iławie, ul. Dąbrowskiego 17B
Gmina Iława Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2316
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1746
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1379
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 367
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1373
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1373
8. Liczba głosów nieważnych 17
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1356

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława4
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka3
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek1
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 8

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 9
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir3
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria2
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt1
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 9

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 310
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn47
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan5
4GAJEWSKA Karolina14
5BABALSKI Zbigniew29
6BRODNICKI Piotr6
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech5
9KLIMCZAK Feliks3
10POLAŃSKI Marek Józef157
11GOLDER Marian17
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech7
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej3
16WALUK Michał9
  Razem 310

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 775
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof104
2NAGUSZEWSKI Tadeusz9
3KOPICZYŃSKA Alina9
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek612
5WILLENBERG Sławomir Jan2
6SYCZ Miron13
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy5
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna9
12SOROKA Waldemar Józef2
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta7
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz1
  Razem 775

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 140
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław8
2ŻUCHOWSKI Piotr121
3ANDRZEJEWSKA Zofia2
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz2
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław2
  Razem 140

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 11
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria2
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr2
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz2
9OPAŁKA Paweł Szczepan2
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 11

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 103
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław26
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef18
3MIERZEJEWSKA Hanna25
4JANCZUK Danuta Anna2
5NOSEWICZ Jan9
6POCHODAJ Bogdan3
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz4
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt2
11ZABŁOCKI Wojciech6
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald3
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 103

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top