.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280701 Numer obwodu głosowania 5
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie, ul. Chełmińska 1
Gmina Iława Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1383
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1050
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 791
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 259
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 791
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 791
8. Liczba głosów nieważnych 16
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 775

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 4
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 4

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir3
2PAWELAK Kamil Piotr4
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria3
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin1
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara3
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 15

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 221
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn33
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan3
4GAJEWSKA Karolina21
5BABALSKI Zbigniew9
6BRODNICKI Piotr3
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech5
9KLIMCZAK Feliks2
10POLAŃSKI Marek Józef123
11GOLDER Marian2
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman4
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech4
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej3
16WALUK Michał4
  Razem 221

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 400
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof57
2NAGUSZEWSKI Tadeusz4
3KOPICZYŃSKA Alina8
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek304
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron11
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy3
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan1
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna4
12SOROKA Waldemar Józef1
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta3
14PRZYBYLAK Piotr Wacław2
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz0
  Razem 400

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 55
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław7
2ŻUCHOWSKI Piotr38
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław3
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian1
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 55

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria3
2OŁDAKOWSKI Adam0
3KŁOSOWSKI Piotr1
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan1
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 8

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 72
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław25
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef23
3MIERZEJEWSKA Hanna7
4JANCZUK Danuta Anna1
5NOSEWICZ Jan6
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa5
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech3
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 72

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top