.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280701 Numer obwodu głosowania 3
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) ITBS Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie, ul. Jagiellończyka 16
Gmina Iława Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2357
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1787
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1229
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 558
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1229
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1229
8. Liczba głosów nieważnych 20
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1209

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka3
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz2
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew5
8MALINA Grzegorz2
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 15

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir0
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt1
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria1
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 5

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 300
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn74
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna3
3WISZOWATY Bogdan4
4GAJEWSKA Karolina15
5BABALSKI Zbigniew16
6BRODNICKI Piotr5
7ORWAT Zbigniew3
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech2
9KLIMCZAK Feliks4
10POLAŃSKI Marek Józef165
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech3
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał3
  Razem 300

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 637
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof109
2NAGUSZEWSKI Tadeusz8
3KOPICZYŃSKA Alina14
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek469
5WILLENBERG Sławomir Jan2
6SYCZ Miron5
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy2
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna6
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta10
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef6
16NOWACZYK Grzegorz1
  Razem 637

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 86
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław7
2ŻUCHOWSKI Piotr68
3ANDRZEJEWSKA Zofia4
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław2
  Razem 86

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 14
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria1
2OŁDAKOWSKI Adam2
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew2
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz3
9OPAŁKA Paweł Szczepan1
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena1
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 14

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 152
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław31
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef64
3MIERZEJEWSKA Hanna19
4JANCZUK Danuta Anna3
5NOSEWICZ Jan5
6POCHODAJ Bogdan2
7GÓRNA Katarzyna Teresa6
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław2
10SMOŁOŃSKI Zygmunt2
11ZABŁOCKI Wojciech7
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald5
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław3
  Razem 152

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top