.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280701 Numer obwodu głosowania 2
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, ul. Kościuszki 23A
Gmina Iława Powiat iławski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2294
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1746
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1218
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 528
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1218
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1218
8. Liczba głosów nieważnych 24
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1194

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 19
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława7
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka4
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew4
8MALINA Grzegorz3
9GOGOLA Andrzej Alojzy1
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 19

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena2
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara1
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria1
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 8

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 307
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn52
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna9
3WISZOWATY Bogdan2
4GAJEWSKA Karolina20
5BABALSKI Zbigniew24
6BRODNICKI Piotr4
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech3
9KLIMCZAK Feliks3
10POLAŃSKI Marek Józef184
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech3
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał1
  Razem 307

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 575
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof89
2NAGUSZEWSKI Tadeusz6
3KOPICZYŃSKA Alina16
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek418
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron13
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy4
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna11
12SOROKA Waldemar Józef7
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta2
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef1
16NOWACZYK Grzegorz4
  Razem 575

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 99
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław6
2ŻUCHOWSKI Piotr72
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar2
5BRZEZIN Gustaw Marek2
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa2
8TRĄPCZYŃSKI Roman2
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz2
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon4
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 99

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 14
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria10
2OŁDAKOWSKI Adam2
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 14

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 172
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław45
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef53
3MIERZEJEWSKA Hanna20
4JANCZUK Danuta Anna4
5NOSEWICZ Jan13
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa9
8BOCIAN Dariusz5
9PSZENNY Adam Wiesław6
10SMOŁOŃSKI Zygmunt3
11ZABŁOCKI Wojciech5
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald3
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian3
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 172

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top