.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280407 Numer obwodu głosowania 9
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku ( hala sportowa) Al.Sprzymierzonych 5
Gmina Pasłęk Powiat elbląski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1249
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 957
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 371
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 586
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 371
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 371
8. Liczba głosów nieważnych 10
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 361

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz1
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek1
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 5

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir0
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 3

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 65
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn32
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna2
3WISZOWATY Bogdan4
4GAJEWSKA Karolina3
5BABALSKI Zbigniew5
6BRODNICKI Piotr8
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech2
9KLIMCZAK Feliks2
10POLAŃSKI Marek Józef3
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman2
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech0
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał0
  Razem 65

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 124
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof30
2NAGUSZEWSKI Tadeusz7
3KOPICZYŃSKA Alina6
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek2
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron32
7DZIĄG Leszek Jan8
8ROMANOWSKI Jerzy18
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan3
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna1
12SOROKA Waldemar Józef12
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta3
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef1
16NOWACZYK Grzegorz1
  Razem 124

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 89
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław27
2ŻUCHOWSKI Piotr10
3ANDRZEJEWSKA Zofia6
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar4
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław3
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard3
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina2
13KIERSZ Zygmunt Emilian10
14KOGUT Roman18
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław2
  Razem 89

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 31
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria4
2OŁDAKOWSKI Adam5
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew9
5SADOWSKI Józef5
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz2
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna3
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej2
  Razem 31

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 44
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław13
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef11
3MIERZEJEWSKA Hanna4
4JANCZUK Danuta Anna3
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan5
7GÓRNA Katarzyna Teresa0
8BOCIAN Dariusz5
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 44

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top