.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280407 Numer obwodu głosowania 8
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku (budynek główny)Al.Sprzymierzonych 9
Gmina Pasłęk Powiat elbląski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1298
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 983
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 567
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 416
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 567
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 567
8. Liczba głosów nieważnych 12
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 555

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka2
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław2
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz1
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 6

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir0
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara1
10DURKA Teresa3
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 6

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 163
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn47
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan7
4GAJEWSKA Karolina13
5BABALSKI Zbigniew3
6BRODNICKI Piotr42
7ORWAT Zbigniew5
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech6
9KLIMCZAK Feliks11
10POLAŃSKI Marek Józef1
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej2
13PAWLIK Jacek Roman6
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech3
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał12
  Razem 163

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 256
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof82
2NAGUSZEWSKI Tadeusz27
3KOPICZYŃSKA Alina8
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek7
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron21
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy70
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan3
10CIEŚLIŃSKI Piotr2
11WIELGOSZ Izabella Anna11
12SOROKA Waldemar Józef14
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta2
14PRZYBYLAK Piotr Wacław2
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz3
  Razem 256

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 25
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław8
2ŻUCHOWSKI Piotr2
3ANDRZEJEWSKA Zofia2
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz2
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian2
14KOGUT Roman7
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 25

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 22
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria2
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr1
4LITWIN Zbigniew9
5SADOWSKI Józef4
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna2
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej2
  Razem 22

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 77
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław34
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef15
3MIERZEJEWSKA Hanna6
4JANCZUK Danuta Anna4
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan2
7GÓRNA Katarzyna Teresa4
8BOCIAN Dariusz4
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald2
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 77

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top